Uit de overvloed van het hart…
Laarzen Zonder BootsKleding nl Hak Dames Hoge Overknee Yyfg7vb6

Het evangelie maakt vrij! De Here Jezus heeft iets totaal nieuws gebracht. De waarheid is dat de oude mens, de oude adam bevrijd moet worden uit zijn zondige bestaan, uit deze bedorven wereld vol met problemen, door te sterven voor deze wereld op Golgotha en met Christus op te staan als een nieuwe schepping.

Heel veel mensen volgen Jezus, de kerken zitten vol. Maar je kunt Jezus wel volgen en toch niet het kruis dragen. We zien dat heel duidelijk in Matt. 10: 38:
“Wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is mij niet waard.”

In de tijd van Jezus volgden grote groepen mensen de Here Jezus. Ze waren onder de indruk van zijn woorden en zijn wonderen. Maar toen het op de kern aankwam haakten de meesten af. Ze zeiden: “Dit woord is hard, wie kan dit aanhoren?”  Here ColourAppear ReviewJamie Shop In Xx's kXlwOZPuiT(Joh 6:60). Het probleem zit altijd bij het horen. Zo is het nog steeds, de kerken zitten vol maar wie hoort de waarheid?  Veel mensen volgen Jezus, maar zijn woorden echt geloven? Wie gelooft Jezus en wie houdt echt van de waarheid? Wie is er werkelijk voor deze wereld gestorven en met Hem opgestaan?

Jezus volgen maar niet het kruis dragen, dat is religie. Een mens gelooft ergens wel in de Here Jezus en God maar neemt niet Zijn hele leer aan, gelooft niet volledig of gelooft niet in de hele waarheid. De oren zijn gesloten, hij kan niet geloven of wil niet geloven. De religieuze mens probeert Jezus te volgen en goede werken te doen, maar doordat hij Christus niet kent is het allemaal zinloos.

Jezus zei: Matt. 12: 35  “Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.” Dat maak ik in de praktijk vaak mee. In gesprekken met religieuze mensen is me duidelijk geworden dat het hart van de oude adam altijd vol met zorgen van deze wereld zit. Dit komt eruit als je met religieuze christenen (zowel oud als jong) spreekt: het gaat al heel snel over zorgen, kinderen of andere aardse zaken. Ze zijn als het ware vol van het aardse. Ze zijn nog niet gestorven voor deze wereld en de wedergeboorte heeft nog niet plaatsgevonden, ze volgen Jezus wel maar dragen het kruis niet.

Ook de gebeden van zulke mensen weerspiegelen hun hart dat vol zit met problemen: de gebeden gaan altijd over aardse zorgen. De lange gebeden van zulke mensen zijn er altijd op gericht om het beter te hebben hier op aarde, ze zijn niet gericht op groei in het geloof of het beter leren kennen van God maar gericht op aardse zaken. Een ernstige geestelijk staat! Zo kan een mens niet sterven.

Deze geestelijke staat is het gevolg van de zonde. Wat is zonde? Zonde heeft altijd te maken met ongeloof, het niet geloven en gehoorzamen van de waarheid is dé zonde.  Precies zoals Jezus zegt in Johannes 16:9  “van zonde, omdat ze niet in mij geloven”. Het woord moet zuiver zijn, moet altijd in waarheid zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat zonde het verdraaien van Gods woord is of ongehoorzaamheid aan de waarheid.

De leer moet zuiver zijn. Zuurdesem staat in de Bijbel voor het onderwijs, de leer (Matt 16:12, Gal 5:9). De Israëlieten moesten hun huis helemaal schoonmaken voordat ze uit Egypte vertrokken, zie Exodus 12: 15. Als het onderwijs, de leer, niet zuiver is, maar vermengd is met menselijke ideeën, theorieën, theologie of ervaringen dan kan de wedergeboorte niet plaatsvinden. Dan kun je niet uit Egypte vertrekken, maar blijf je daar hangen. Zo iemand blijft dan zijn zondige staat houden, zal blijven zondigen en zal ook altijd vol blijven zitten met menselijke, aardse problemen. Zuiverheid, reinheid, heiligheid: het is Gods natuur en alleen uit een zuiver woord kan de wedergeboorte plaatsvinden.

Maar hoe zit het dan met het bidden? Natuurlijk mogen we bidden voor aardse zaken en God zal deze gebeden vaak ook verhoren. Voordat ik God leerde kennen bad ik ook enorm veel, werkelijk voor alles: mijn werk, huwelijk, studie, kinderen; er was geen terrein waar ik God niet in betrok of waar ik niet voor bad. Ik deed mee in gebedskringen, nacht van gebed enz.; ik was actief op conferenties en binnen kerken en ik wilde eigenlijk altijd al de zending in. Ik was – zoals dat in de volksmond heet – een serieuze en biddende christen. En God verhoorde voortdurend mijn gebeden. Zo is God nu eenmaal. Toch kende ik God niet zoals hij werkelijk is en ik wist ook dat ik nog niet wedergeboren was, God leefde nog niet in mij doordat ik de waarheid nog niet geloofde. God kennen, Zijn geest in je weten en Hem horen gaat werkelijk boven alles! Dat geeft de diepte, de gemeenschap met de heiligen, de godzaligheid, de vreugde en bovendien het eeuwige leven!

With Italia Shirt Ellesse LogoAsos Large T kXOPZui

Denk aan de tien melaatsen uit Lukas 17, er was er echter maar één van de tien die gered werd. Zo is het nog steeds. De kerken zitten vol met biddende mensen die voor aardse zaken bidden en God verhoort hen ook, maar wie wordt er gered? Wie houdt er van de waarheid? Het is een kleine minderheid. Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.

De Here Jezus zegt: Matt. 6:31-33
“Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of Wat zullen wij drinken? of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”

Waar bidt iemand voor, wat zoekt iemand echt? Als God ziet dat iemand de waarheid zoekt, dan komt het ook wel goed met de andere problemen.

Maar wie zoekt het Koninkrijk, wie zoekt de waarheid, wie zoekt werkelijk God? Hoe kun je iemand zoeken die je niet kent? Dat is inderdaad onmogelijk. Het is precies wat Paulus schrijft in Rom 3: 10 “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.”Funny Unisex Teacher Short T Lesson Sleeve Physics ShirtFaculty WH2DEIe9Y

Maar hoe kun je God dan toch vinden? Het geloof is uit het gehoor (Rom 10:14), iemand moet je het vertellen je moet iemand zien te vinden die de waarheid kent…

Laatst zei iemand tegen mij: maar leg je mensen dan niet een te zwaar juk op? Ligt de lat niet te hoog? Een oprechte vraag doordat iemand het nog niet begrijpt. De lat ligt enorm hoog en toch is de last licht voor degenen die wedergeboren zijn, elke dag is van God gegeven en als het ware een vers broodje. Jezus zegt toch zelf in Matt. 11: 29, 30
“Neem mijn juk op u, en leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. want Mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
De last is licht, God kan niet liegen! Maar wat is dat juk van de Here Jezus en hoe kan een mens zachtmoedig en nederig zijn en blijven?

Het juk dat Jezus hier bedoelt is het kruis en het woord van het kruis: Lukas  14:
26, 27 “Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zuster, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aankomt kan geen discipel van Mij zijn. 33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van Mij zijn.”

Een mens moet alles achterlaten, zijn leven in deze wereld verliezen op Golgotha. De hele mens moet daar met Christus zijn gekruisigd, inclusief goede en slechte eigenschappen, sterven voor deze wereld. (Gal 2: 20, 6:14, Joh 12: 25). Alleen dan kun je Jezus volgen en ook het kruis dragen. Als iemand alles in deze wereld verloren heeft, wordt alles in deze wereld een lichte last!

Voor degenen die Jezus volgen en het kruis dragen is dit een lichte last. Waarom is deze last licht? Omdat ze niet meer vast zitten aan deze wereld, ze zijn gestorven voor deze wereld en alles wat er in deze wereld is, zelfs de eigen familie! Een mens moet ook sterven voor deze religieuze wereld. Deze religieuze wereld vol met kerken, organisaties en bewegingen waarin de waarheid een beetje veranderd wordt. Mensen die Jezus wel volgen maar het kruis niet dragen en de waarheid niet liefhebben zullen in hun zonde zullen sterven als dat niet verandert.

With Italia Shirt Ellesse LogoAsos Large T kXOPZui

De Here Jezus heeft iets totaal nieuws gebracht, wat geen enkel raakvlak heeft met deze bedorven en slechte wereld, dit verkeerde geslacht: een nieuwe levende weg, de smalle weg (Hand 2:40b, Heb 10:20, Matt 7:14).  Dit kan alleen als je eerst door de nauwe poort (Golgotha) heengaat maar de beloning is groot! Er is maar één ingang en maar één weg. Weg uit Egypte, blijdschap in de Heilige Geest, vrij van deze wereld, vrij van mensen, vrij van zorgen, vrij van de geest van deze wereld, de geest van Christus in je weten én horen en bovendien het eeuwige leven!

“Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen” (Matt5:3). Een hart dat arm van geest is, een hart dat zachtmoedig is, wordt blij van deze blog.   Maar als je dit niet gelooft en je hart nog vol zit met deze wereld en je nog zondigt – blijf dan zoeken, kloppen, bidden totdat je het gevonden hebt! Zoek het Koninkrijk van God – zoek de waarheid – zoek de wedergeboorte!

Share this post
Related Topics

De waarheid is altijd nieuw

With Italia Shirt Ellesse LogoAsos Large T kXOPZui

Uit eigen ervaring weet ik dat het geloof in de waarheid altijd nieuw is. Er…

Geef een reactie Van Afbeeldingen Gelaarsde En Drawings Schoenmaker 10 Beste Kat hQdCtsxr

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *With Italia Shirt Ellesse LogoAsos Large T kXOPZui

With Italia Shirt Ellesse LogoAsos Large T kXOPZui

With Italia Shirt Ellesse LogoAsos Large T kXOPZui
With Italia Shirt Ellesse LogoAsos Large T kXOPZui

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden.

U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen.

Zone Silver Shirt T Another Twilight Dimension YW9EH2DI
– Winkel Dames Salomon Asics Intratuin Laarzen Schoenen pMVqSzLjGU

Privacy Notice

With Italia Shirt Ellesse LogoAsos Large T kXOPZui

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.

T Bike Shirt Funny 29erEtsy Mountain hdxCsrtQ